مدارس مهر اندیشه

پیش ثبت نام 1401

 

گالری تصاویر

اردوی پایان سال دانش آموزان دبستان غیر دولتی مهر اندیشه شبعه 1

اردوی پایان سال دانش آموزان دبستان غیر دولتی مهر اندیشه شبعه 1

نمایش
دبستان غیر دولتی مهر اندیشه ( مراسم روز مادر )

دبستان غیر دولتی مهر اندیشه ( مراسم روز مادر )

نمایش
جشن آب دانش آموزان دبستان غیردولتی مهر اندیشه 3

جشن آب دانش آموزان دبستان غیردولتی مهر اندیشه 3

نمایش
جشن قرآن دانش آموزان دبستان غیر دولتی پسرانه مهر اندیشه ( شعبه 2 )

جشن قرآن دانش آموزان دبستان غیر دولتی پسرانه مهر اندیشه ( شعبه 2 )

نمایش
جشن قرآن دانش آموزان دبستان غیر دولتی دخترانه مهر اندیشه ( شعبه 3 )

جشن قرآن دانش آموزان دبستان غیر دولتی دخترانه مهر اندیشه ( شعبه 3 )

نمایش
جشن آب دانش آموزان مدراس مهر اندیشه

جشن آب دانش آموزان مدراس مهر اندیشه

نمایش
آرشیو گالری تصاویر

دانش آموزان برگزیده مسابقات ورزشی مدارس مهر اندیشه

دانش آموزان برگزیده مسابقات ورزشی مدارس مهر اندیشه

نمایش
تمرینات ورزشی دانش آموزان عضو آکادمی فوتبال مهر اندیشه

تمرینات ورزشی دانش آموزان عضو آکادمی فوتبال مهر اندیشه

نمایش
تمرینات ورزشی دانش آموزان عضو آکادمی فوتبال مهر اندیشه

تمرینات ورزشی دانش آموزان عضو آکادمی فوتبال مهر اندیشه

نمایش
تمرینات ورزشی دانش آموزان عضو آکادمی فوتبال مهر اندیشه

تمرینات ورزشی دانش آموزان عضو آکادمی فوتبال مهر اندیشه

نمایش
کلیپ ورزشی دانش آموزان مدارس مهر اندیشه

کلیپ ورزشی دانش آموزان مدارس مهر اندیشه

کلیپ ورزشی شعبه پسرانه کلیپ ورزشی شعبه دخترانه

نمایش
کلیپ شماره 3 - تربیت بدنی

کلیپ شماره 3 - تربیت بدنی

کلیپ شماره 3 - مدارس مهر اندیشه    

نمایش
کلیپ شماره 2 - تربیت بدنی

کلیپ شماره 2 - تربیت بدنی

کلیپ ورزشی شماره 2  - مدارس مهر اندیشه  

نمایش
کلیپ ورزشی شماره1  - مدارس مهر اندیشه

کلیپ ورزشی شماره1 - مدارس مهر اندیشه

کلیپ ورزشی شماره 1  - مدارس مهر اندیشه    

نمایش
برگزاری کلاس های فوتبال آکادمی ورزشی مهر اندیشه در زمین چمن

برگزاری کلاس های فوتبال آکادمی ورزشی مهر اندیشه در زمین چمن

نمایش
درس تربیت بدنی و حضور فعال و پرنشاط دانش آموزان مهر اندیشه در مسابقات رشته های مختلف ورزشی در سطح ناحیه

درس تربیت بدنی و حضور فعال و پرنشاط دانش آموزان مهر اندیشه در مسابقات رشته های مختلف ورزشی در سطح ناحیه

نمایش
مشاهده گالری