گالری تصاویر

اردوی پایان سال دانش آموزان دبستان غیر دولتی مهر اندیشه شبعه 1
...مشاهده ی مطلب 
دبستان غیر دولتی مهر اندیشه ( مراسم روز مادر )
...مشاهده ی مطلب 
جشن آب دانش آموزان دبستان غیردولتی مهر اندیشه 3
...مشاهده ی مطلب 
جشن قرآن دانش آموزان دبستان غیر دولتی پسرانه مهر اندیشه ( شعبه 2 )
...مشاهده ی مطلب 
جشن قرآن دانش آموزان دبستان غیر دولتی دخترانه مهر اندیشه ( شعبه 3 )
...مشاهده ی مطلب 
جشن آب دانش آموزان مدراس مهر اندیشه
...مشاهده ی مطلب 
اردوی دانش آموزان مهر اندیشه
...مشاهده ی مطلب 
برگزاری جشن شکوفه های مدارس مهر اندیشه
...مشاهده ی مطلب 
برگزاری جشن شکوفه های مدارس مهر اندیشه
...مشاهده ی مطلب 
برگزاری جشن شکوفه های مدارس مهر اندیشه
...مشاهده ی مطلب 
برنامه کوهپیمائی خانوادگی با حضور فعال دانش آموزان و اولیاء محترم مدارس مهر اندیشه
...مشاهده ی مطلب 
برنامه کوهپیمائی خانوادگی با حضور فعال دانش آموزان و اولیاء محترم مدارس مهر اندیشه
...مشاهده ی مطلب 
برنامه کوهپیمائی خانوادگی با حضور فعال دانش آموزان و اولیاء محترم مدارس مهر اندیشه
...مشاهده ی مطلب 
برنامه کوهپیمائی خانوادگی با حضور فعال دانش آموزان و اولیاء محترم مدارس مهر اندیشه
...مشاهده ی مطلب 
روز آتش نشان در مدارس مهر اندیشه
...مشاهده ی مطلب 
درس علوم و حضور فعال و پرنشاط دانش آموزان مهر اندیشه در آزمایشگاه
...مشاهده ی مطلب 
درس علوم و حضور فعال و پرنشاط دانش آموزان مهر اندیشه در آزمایشگاه
...مشاهده ی مطلب 
برگزاری جشنواره غذای سالم در مدارس مهراندیشه
...مشاهده ی مطلب 
هفته ای یک بار صرف چاشت در فضای زیبای پارک در کنار معلم و همکلاسی ها خاطره ای بیاد ماندنی از دوران تحصیل دانش آموزان مهر اندیشه
...مشاهده ی مطلب 
کسب رتبه اول توسط پیش دبستانی مهر اندیشه در بین تمامی پیش دبستانی های شهر مشهد
...مشاهده ی مطلب 
مسابقه ریاضی دان کوچک ( دانش آموزان پایه سوم مدارس مهر اندیشه)
...مشاهده ی مطلب 
آشنایی دانش آموزان مهر اندیشه با زندگی عشایر
...مشاهده ی مطلب 
جشن شکوفه های دانش آموزان مهر اندیشه شعبه 3
...مشاهده ی مطلب 
اردو دانش آموزان مهر اندیشه
...مشاهده ی مطلب 

صفحات: 1 2