مهر اندیشه دبستان شش ساحتی

بهترین دبستان مشهد

مهر اندیشه دبستان شش ساحتی

ساحت در لغت‌نامه فارسی معین به معنای خانه، درگاه و آستانه آمده است ولی مقصود از ساحت در حوزه تعلیم و تربیت، محدوده و دامنه‌ی خاصی است که مجموعه‌ای از رفتارها و فعالیت‌های تعلیم و تربیت در آن حوزه و دامنه قرار می‌گیرد. انسان موجودی دارای ابعاد و ساحت‌های مختلف است، از بینش‌ها، گرایش‌ها و توانایی‌های مختلف برخوردار است و با دیگر موجودات جهان ارتباط غایی دارد. از آن‌ها تأثیر می‌پذیرد وبر آن‌ها تأثیر می‌گذارد.

هنگامی‌که از تعلیم و تربیت سخن می‌گوییم، درواقع از نوعی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی سخن می‌گوییم که در ابعاد مختلف روح و بدن انسان قرار دارند و انسان برای رسیدن به کمال مطلوب خود نیازمند آن است که با یاری دیگران آن‌ها را به فعلیت برساند یا آن‌ها را تصحیح، تعدیل، تقویت و هدایت کند.

بنابراین تعلیم و تربیت دارای حوزه‌های مختلفی است، که در آنها نیازهای مشترک هم‌عرض انسان‌ها قرار گرفته است. و در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از آنها با عنوان " ساحت های تربیتی" نام برده شده است.

ساحت‌های شش‌گانه تربیتی بر اساس سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش عبارتند از :

تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی

تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی

تعلیم و تربیت زیستی و بدنی

تعلیم و تربیت زیباشناختی و هنری

تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه‌ای

تعلیم و تربیت علمی و فناورانه

ساحت های شش گانه فوق منطبق بر نظام معیار اسلامی (مبانی و ارزش‌های برگرفته از قرآن کریم، سنت حضرات معصومین (علیهم السلام) و عقل) است که تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی در آن محوریت دارد.

 ما دبستان مهر اندیشه و تمامی مجموعه های آموزشی که ساحت های شش گانه تربیتی در آنها به صورت متوازن مورد  توجه قرار می گیرند را بهترین می دانیم.

بهترین دبستان - بهترین دبستان غیر دولتی - مجموعه شش ساحتی