چکیده ای از سوابق آموزشی آقای علی اکبر صفائی موسس مدارس غیر دولتی مهر اندیشه

1-  تحصیل در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی در رشته ­های آموزش ابتدائی ، امور تربیتی ، روانشناسی و مشاوره
2-  سابقه درخشان تدریس در مقاطع ابتدائی ، راهنمایی، متوسطه ، کارو دانش ،  فنی و حرفه ای  و مرکز آموزش عالی
3- رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد ( بزرگترین ناحیه آموزش و پرورش مشهد)
4- رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه تبادکان ( بزرگترین منطقه آموزشی کشور)
5- رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه صالح آباد خراسان رضوی
6- رئیس اداره مدارس و مراکز غیر دولتی و مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
7- معاون مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی
8- مشاور رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی
9- عضو شورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
10- مدیر مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانش آموزان
11-  نماینده معاون وزیر آموزش و پرورش در شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیر دولتی استان خراسان رضوی
12- عضو کمسیون آموزش ابتدایی در اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور
13- عضو کمیته هماهنگی و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
14- رئیس ستاد مدارس شاهد در ادارت آموزش و پررش تبادکان ، صالح آباد و ناحیه یک مشهد
15- مدرس آموزش خانواده و داور اولین دوره  الگوهای برتر تدریس مدرسین آموزش خانواده استان خراسان
16- مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان
17- اخذ بالاترین رتبه ارزیابی در بین کلیه روسای ادارات آموزش و پرورش در زمان تصدی ریاست اداره آموزش و پرورش تبادکان
18 – مدیر نمونه در بین تمامی روسای ادارات شهرستان مشهد (اعم از ادارات آموزش و پرورش و سایر ادارات ، در زمان تصدی ریاست اداره آموزش و پرورش  ناحیه یک)
19- سرپرست مدرسه شبانه روزی
20- مدیر نمونه مدرسه در منطقه آموزش و پرورش
21- مسئول امور تربیتی اداره آموزش و پرورش
22- مشاور نظام جدید در مرکز آموزش عالی فنی مشهد
23- کارشناس فرهنگی مرکز آموزش عالی فنی مشهد