مدارس مهر اندیشه

پیش ثبت نام 1401

 

گالری تصاویر

اردوی پایان سال دانش آموزان دبستان غیر دولتی مهر اندیشه شبعه 1

اردوی پایان سال دانش آموزان دبستان غیر دولتی مهر اندیشه شبعه 1

نمایش
دبستان غیر دولتی مهر اندیشه ( مراسم روز مادر )

دبستان غیر دولتی مهر اندیشه ( مراسم روز مادر )

نمایش
جشن آب دانش آموزان دبستان غیردولتی مهر اندیشه 3

جشن آب دانش آموزان دبستان غیردولتی مهر اندیشه 3

نمایش
جشن قرآن دانش آموزان دبستان غیر دولتی پسرانه مهر اندیشه ( شعبه 2 )

جشن قرآن دانش آموزان دبستان غیر دولتی پسرانه مهر اندیشه ( شعبه 2 )

نمایش
جشن قرآن دانش آموزان دبستان غیر دولتی دخترانه مهر اندیشه ( شعبه 3 )

جشن قرآن دانش آموزان دبستان غیر دولتی دخترانه مهر اندیشه ( شعبه 3 )

نمایش
جشن آب دانش آموزان مدراس مهر اندیشه

جشن آب دانش آموزان مدراس مهر اندیشه

نمایش

تولد ها