اداره مهدهای کودک از عهده بهزیستی خارج شد.

اداره مهدهای کودک از عهده بهزیستی خارج شد

مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور :

 بعد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اداره مهد‌های کودک به طور کامل به وزارت آموزش و پرورش واگذار شد و این واگذاری قرار بود به مرور انجام شود.

 

 

فهرست تمام مهد‌های کودک از سوی بهزیستی به وزارت آموزش و پرورش هم داده شده است.


بهزیستی دیگر هیچ مجوز جدیدی برای راه اندازی مهدهای کودک، صادر نمی‌کند و مسئولیت مهد‌ها دیگر عملا برعهده آموزش و پرورش است.

 

 

 

 

برای سال ۱۴۰۰ هریک از افرادی که خواهان راه اندازی مهد‌های کودک هستند باید از آموزش و پرورش مجوز را دریافت کند.

 

 

 

پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی مهر اندیشه