افتخار آفرینان مهر اندیشه

درود بر افتخار آفرینان مهر اندیشه
موفقیت دانش آموزان عزیز :
دانیال رفسنجانی و طاها بلند اقبال ، در فرایند جهش تحصیلی از  پایه دوم به چهارم
همیشه سربلند و سرافراز باشید پسران گلم

پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی مهر اندیشه
@dabestanemehreandishe


شکیبا باشید...