برگزاری ارزشیابی آنلاین دبستان غیردولتی مهر اندیشه (اطلاعیه شماره 5)

برگزاری ارزشیابی های آنلاین (اطلاعیه شماره5)


 احتراما به اطلاع اولیای محترم می رساند، مرحله اول ارزشیابی های آنلاین دبستان غیردولتی مهر اندیشه از روز دو شنبه 23 بهمن ماه آغاز خواهد شد.


 در این ارتباط توجه به نکات زیر مزید امتنان است:

 ۱- شروع تمامی ارزشیابی ها ساعت ۱۵ و زمان پایان ساعت ۲۲ همان روز خواهد بود.

۲- چنانچه دانش آموزی به هر دلیل موفق به شرکت در ارزشیابی های مربوط به خود در روز معین شده نگردید، می تواند در آزمون مجددی که زمان آن متعاقبا اعلام می شود شرکت نماید.

 ۳- دانش آموزانی که در ارزشیابی مرحله اول، موفق به کسب نتیجه دلخواه نشدند نیز می توانند در آزمون مجدد شرکت نمایند.

۴- روز و تاریخ  برگزاری ارزشیابی های هر کلاس در جداول مربوطه مشخص شده است.

 ۵- شرکت در ارزشیابی ها از طریق ورود به سایت مدارس مهر اندیشه به آدرس اینترنتی :
http://www.mehreandishe.ir/
بخش ورود کاربران امکان پذیر خواهد بود.

 ۶- در صورت وجود هر گونه سوال و یا بروز مشکل در طول برگزاری آزمون، با معلم محترم کلاس فرزندتان تماس حاصل فرمایید.

پایه اول :

پایه دوم :

پایه سوم :

پایه چهارم :

پایه پنجم :

پایه ششم :