برگزاری آزمون های آنلاین مدارس مهر اندیشه (اطلاعیه شماره 4)

اطلاعیه مهم
" برگزاری آزمون های آنلاین(اطلاعیه شماره 4) "

 احتراما به اطلاع اولیاء محترم می رساند،  مرحله چهارم آزمونهای آنلاین مدارس مهر اندیشه از یکشنبه ۱۲ بهمن آغاز خواهد شد.

 در این ارتباط توجه به نکات زیر مزید امتنان است:

 ۱- شروع مرحله چهارم ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۲ بهمن  و پایان آن روز  شنبه 18 بهمن ماه خواهد بود.

 ۲- کلیه دانش آموزانی که تا کنون، به هر دلیل موفق به شرکت در آزمون های مربوط به خود نشده اند می توانند در ارزشیابی این مرحله شرکت نمایند.

 ۳- چنانچه دانش آموزی در مراحل قبل، موفق به کسب نتیجه دلخواه نشده است می تواند مجددا در آزمون شرکت نماید.(این گروه از دانش آموزان لازم است یک روز قبل، هماهنگی های لازم را  با معلم کلاس خود بعمل آورند.)

پایه اول:

پایه دوم:


پایه سوم :


پایه چهارم :

پایه پنجم :

 

پایه ششم :


 

پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی مهر اندیشه
@dabestanemehreandishe


شکیبا باشید...