برگزاری آزمون های آنلاین مدارس مهر اندیشه (اطلاعیه شماره 1)

احتراما به اطلاع اولیاء محترم می رساند، مرحله اول آزمونهای آنلاین مدارس مهر اندیشه از روز شنبه 10  آذر ماه آغاز خواهد شد.

 در این ارتباط توجه به نکات زیر مزید امتنان است:

 1- شروع مرحله اول ساعت 15 روز شنبه 10 آذر و پایان آن ساعت 22روز دوشنبه 17 آذر خواهد بود.

 2- پیشنهاد می شود دانش آموزانی که تمایل به شرکت در بیش از یک آزمون دارند به منظور آمادگی بیشتر، بین آزمون ها فاصله زمانی مناسبی در نظر بگیرند.


پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی مهر اندیشه
@dabestanemehreandishe