نمایشگاه دست سازه های علمی ، هنری و فرهنگی دانش آموزان و نوآموزان مدارس مهر اندیشه

نمایشگاه دست سازه های علمی ، هنری و فرهنگی دانش آموزان و نوآموزان مدارس مهر اندیشه

به استحضار اولیائ محترم می رساند همانگونه که قبلا به اطلاع رسیده  است نمایشگاه دست سازه های علمی ، هنری و فرهنگی دانش آموزان و نوآموزان مدارس مهر اندیشه فردا شنبه 19 بهمن در کلیه شعبات مدارس مهر اندیشه  برگزار می شود.

پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی مهر اندیشه