دفتر مرکزی یوسی مس مشهد (محاسبات ذهنی با چرتکه)

یو سی مس چیست ؟


یو سی مس یک سیستم آموزشی بین المللی توسعه ذهن کودکان می باشد که در آن ابتدا ریاضیات با استفاده از چرتکه به دانش آموزان آموزش داده می شود، با آموزش ریاضی با استفاده از چرتکه، ریاضیات به صورت عینی و عملی به دانش آموزان آموزش داده شده و درنتیجه کودکان مفاهیم پایه ریاضیات را بسیار آسان و جذاب فرا می گیرند.

 همزمان با آموزش ریاضیات چرتکه ای ، با تمرین های مخصوصی، چرتکه در ذهن دانش آموزان تصویر سازی گردیده و به تدریج دانش آموزان قادر می­گردند تا محاسبات را به طور ذهنی (بدون استفاده از چرتکه) انجام دهند.

  کودکان و نوجوانان 5 تا 13 ساله با یادگیری یوسی مس قادر خواهند بود محاسبات پیچیده ریاضی مثل جمع­، تفریق­، ضرب­، تقسیم و حتی جذر و توان را ابتدا بر روی چرتکه و سپس به صورت ذهنی در کسری از ثانیه انجام دهند.

 یو سی مس فقط محاسبات ذهنی ریاضی نیست­، یو سی مس برقراری تعادل بین دو نیمکره مغز را آموزش می دهد و در واقع روش یادگیری در یو سی مس با فعالسازی دو نیمکره چپ و راست مغز به صورت همزمان می باشد  .

 دانش آموزانی که یو سی مس را فرا می گیرند علاوه بر ریاضیات در سایر خصوصیات شخصیتی و رفتاری نیز رشد خواهند کرد، آنها سرعت عمل، دقت و تمرکز را یاد می­گیرند و توانایی حل مواجهه با مسایل و مشکلات ، مدیریت بحران و تصمیم گیریهای کلان را آموزش می بیبنند . این افراد با این تواناییهای ذهنی قطعا مدیران و راهبران فردا خواهند بود.   

 یو سی مس درک واضح و منطقی از سیستم اعداد و مفاهیم محاسباتی ریاضی را برای دانش آموزان فراهم آورده و به دلیل عینی بودن روش آموزشی، دانش آموزان مفاهیم ریاضی را به صورت عملی، جذاب و آسان فرا می گیرند.

 اتفاق اصلی و محوری در  آموزش یو سی مس این است که مفهوم عدد تبدیل به تصویر می شود به این ترتیب که مهره ها و موقعیت آنها در چارچوب چرتکه تعیین کننده عدد هستند و این موضوع با استفاده از فلش کارت های موجود بیشتر تقویت می شود. لذا در محاسبات علاوه برنیمکره چپ(در روش های مرسوم محاسبات فقط نیمکره چپ به کار گرفته می شود) نیمکره راست نیز درگیر میگردد. به عبارت دیگر سیناپس های متعددی در هر دو نیمکره به طور همزمان فعال و تقویت می شوند و این یعنی استفاده بیشتر از پتانسیل مغز.

 یو سی مس با چرتکه ذهنی حافظه تصویری کودکان را تقویت می کند و تمرینات سرعتی موجب افزایش سرعت و عکس العمل دانش آموزان می گردد.  تمرینات شنیداری UCMAS  موجب تقویت توجه و تمرکز دانش آموزان می گردد. استفاده از چرتکه زمینه هماهنگی بیشتر بین سیستم های عصبی مرتبط با چشم، گوش و انگشتان را فراهم می آورد. آموزش و تمرینات مداوم  UCMAS  (ریاضیات چرتکه ای  و ذهنی) موجب تحریک رشد ارتباطات عصبی گردیده و در نتیجه موجب افزایش توانمدی های ذهنی کودکان می گردد.

 به طور خلاصه می توان گفت، که برنامه محاسبات ذهنی  UCMAS  توسعه و رشد تمامی قسمت های ذهن کودک را بهبود بخشیده و مهارت های اساسی شناختی همچون تمرکز، خلاقیت، حل مساله، حافظه دیداری، مهارت های شنیداری و ... را ارتقا می بخشد.

دفتر مرکزی یوسی مس مشهد (محاسبات ذهنی با چرتکه)
https://t.me/UCMAS_MASHHAD