ارتباط با ما


آدرس و شماره تلفن های مدارس و مراکز مهر اندیشه:

شعبه شماره 1 (پسرانه) : اندیشه 71- مشکینی 11 - پلاک 87 - پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی مهر اندیشه
تلفن : 36233153 - همراه 09338117631


شعبه شماره 2 (پسرانه) : اندیشه 71/2- جنب پارک - پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی مهر اندیشه
تلفن : 36233152 - همراه  :   09338117631  - 09157500956

شعبه شماره 3  (دخترانه) : تقاطع حسابی و اندیشه - بین حسابی 57 و 59  پلاک 87 - پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی مهر اندیشه
تلفن : 36233152 - همراه  :   09157500956  - 09338117631

مرکز آموزش زبان های خارجی مهر اندیشه : اندیشه 71/2- جنب پارک - آموزشگاه زبان های خارجی مهر اندیشه
تلفن : 36233152 - همراه  :   09157500956  - 09338117631

مرکز آموزش  محاسبات ذهنی مهر اندیشه : اندیشه 71/2- جنب پارک - مرکز آموزش محاسبات ذهنی مهر اندیشه
تلفن : 36233152 - همراه  :   09157500956  - 09338117631

آموزشگاه علمی آزاد مهر اندیشه : اندیشه 71/2- جنب پارک - آموزشگاه علمی آزاد مهر اندیشه

آکادمی ورزشی مهر اندیشه : اندیشه 71- مشکینی 11 - پلاک 87 - پیش دبستانی و دبستان غیر دولتی مهر اندیشه
تلفن : 36233153 - همراه 09338117631

 


نام:
آدرس پست الکترونیکی:
شماره تلفن :
پیام:
تصویر امنیتی: